خرید اکانت فیلترشکن جدید کریو و خرید cisco vpn در سایت قرار داده شد این سرویس ارزان با سرویس های openvpn و cisco vpn در یک اکانت ارائه خواهد شد

خرید فیلترشکن در انتهای صفحه قابل خریداری است این فیلترشکن برعکس سرویس های رایگان سایفون بسیار پر سرعت بوده و تنها با خرید کریو

سرویس Cisco قابل استفاده بروی کلیه نسخه های ویندوز ، مکنتایش ، آیفون ، آیپد و آندروید می باشد

این سرویس در آیفون و آیپد با نسخه iOS 6 ، iOS 5 و iOS 7 و در اندروید با نسخه ۴ قابل استفاده می باشد

از دیگر مزایای سرویس سیسکو می توان به موارد زیر اشاره کرد :

این خرید cisco vpn بسیار قوی فقط در سایت vpnorder عرضه شده است.

از این پس خرید آنلاین vpn و kerio از لینک های زیر منتهی به سیستم پرداخت آنلاین مقدور می باشد.

Ejemplo de función para el cálculo del porcentaje de merma ideal « Excel Avanzado

Excel Avanzado

Macros, Vba en Excel y muchos ejemplos de nuestro Curso de Excel Avanzado

Excel Avanzado
Función Merma Ideal

Ejemplo de función para el cálculo del porcentaje de merma ideal

| 1 Comment

El siguiente Ejemplo de función, calculará el porcentaje de merma (o maculatura) ideal que una máquina impresora de periódicos debe tener por cada producto hecho.

Elementos de Entrada (Input):

Total_Ejemplares.- Es el Total de Ejemplares Impresos para un producto en particular.

Paradas_Por_Ejemplar.- Es la cantidad de paradas que tiene la máquina durante la realización de un producto en particular.

Constante.- Es la cantidad de ejemplares que suceden cuando el rollo de papel periódico se acaba en la máquina y tiene que abastecerse la misma de un nuevo rollo. Este proceso es normal y siempre sucederá.

Constante1.- Son ejemplares malos por arranque y parada de máquina. Para calcular esto, se tiene un monto ideal por cada máquina.

Función definida en VBA Excel:

La función Porcentaje_Maculatura requiere de los siguientes argumentos:

Total_Ejemplares, Paradas_por_Ejemplar, constante, constante2

Luego, el programa será el siguiente:

Con esto se logrará tener el porcentaje de maculatura ideal. Esto servirá para poder darnos cuenta si el porcentaje real de ejemplares malogrados, excede al porcentaje ideal que se debería tener (calculado con la función). Si la variación de este es grande, pues se buscará la causa de ellos, y si es pequeña se omitirá según criterio del evaluador.

Adjunto Ejemplo para un mejor entendimiento Función Cálculo de Merma

Elaborado por Juan Carlos Chuquizuta

One Comment

  1. En el código del ejemplo no me quedo muy claro el calculo del número de empalmes
    Numero_Empalmes = (Total_Ejemplares / 33000) – 1
    la cantidad de 33000 a que hace referencia? y porque se le debe restar 1?

Deja un comentario

Required fields are marked *.


Excel Avanzado located at , Lima, Perú . Reviewed by usuarios rated: 4.7 / 5